ALPHA TEAM ONE Simultani prevod, Pismeni prevodi,Usmeni prevodi, Overa prevoda

ALPHA TEAM ONE Centar

Dobrodošli na sajt
ALPHA TEAM ONE

Alpha Team One je renomirana prevodilačka agencija, čiji su prevodioci pažljivo odabrani iz redova onih koji su se godinama dokazivali prevodeći simultano, konsekutivno i pismeno na najvažnijim međunarodnim skupovima u zemlji i inostranstvu ili se baveći poslom sudskih tumača. Tačnost, preciznost, poverljivost i poštovanje rokova suštinske su odlike našeg rada.

Većina naših prevodilaca ima status prevodilaca prve kategorije u najvažnijim evropskim i medjunarodnim institucijama, kao što su Evropska komisija, Evropski parlament, OLAF, Medjunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Medjunarodni sud pravde, Evropski sud za ljudska prava, Savet Evrope, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Ujedinjene nacije, MMF, Svetska banka, USAID, STO, ABA CEELI, AIR centar iz Londona itd.

Jezici na koje i sa kojih prevodimo su, pored srpskog,

Ukoliko se ukaže potreba, u mogućnosti smo da angažujemo i stručnjake za neke druge jezike.

Galerija

Slike naših prevodilaca