ALPHA TEAM ONE Simultani prevod, Pismeni prevodi,Usmeni prevodi, Overa prevoda

ALPHA TEAM ONE Centar

Usluge

Pružamo sve vrste prevodilačkih usluga, sve prateće usluge i besplatne usluge konsaltinga u onim stvarima koje imaju neposrednog dodira s prevođenjem. Po vašoj želji, obezbeđujemo kompletan paket usluga: vaše je da kažete šta želite, a naše da svoje veliko iskustvo iskoristimo kako bismo vam obezbedili najkvalitetnije moguće odvijanje skupova, kongresa, konferencija, seminara, prezentacija, predavanja, sastanaka, pregovora … na stranim jezicima i srpskom jeziku, tako da uopšte ne osetite postojanje jezičke barijere. Mogućno je čak da se, zahvaljujući pažljivijim i promišljenijim formulacijama, postigne i jedan viši kvalitet u komunikaciji.

Saslušaćemo šta želite i sugerisati vam najbolje rešenje.

Prevod svih vrsta tekstova

Naš tim profesionalnih i iskusnih prevodilaca i sudskih tumača pruža usluge pismenog prevođenja svih vrsta dokumenta (zakona, propisa, sudskih presuda, uverenja, dozvola, patenata, ugovora, veštačenja i mišljenja, izveštaja, molbi i zahteva, sudskih spisa iz građanske i krivične materije, kao i drugih pravnih oblasti…), naučnih studija, književnosti i svake pisane reči. Naši prevodioci iza sebe imaju višedecenijsko iskustvo rada u različitim državnim ustanovama, privrednim subjektima, međunarodnim institucijama, nevladinom sektoru, na univerzitetu…

Lektorisanje i korektura prevoda

Osnovna lektura i korektura prevoda prateće su usluge uz pismeni prevod, ali se, ukoliko je potrebno, mogu pružiti i odvojeno.

Prevod zvaničnih dokumenata sa sudskom overom

Pružamo usluge sudskih tumača za sve lične isprave, poslovnu dokumentaciju, ugovore i sve druge tekstove koje zahtevaju overu sudskih prevodilaca.

Vrste prevođenja:

Naši prevodioci su veoma iskusni u simultanom, konsekutivnom i šaputanom prevođenju.

Međunarodne akreditacije koje poseduju garancija su njihovog profesionalizma i stručnosti.

Simultano prevođenje

Simultani prevodioci slušaju predavače preko slušalica u zvučno izolovanoj kabini i istovremeno preko mikrofona prevode na ciljne jezike. Slušaocima su radi prijema takođe potrebne slušalice, a kada se javljaju za reč, moraju da koriste mikrofon.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno se prevodi bez korišćenja uređaja (tehnike) za simultano prevođenje. Prevodilac govori pošto je saslušao određeni deo izlaganja govornika koji može biti kraći, ili duži - kada je potrebno da se iznese cela misao.

Chuchotage (šaputano prevođenje)

Izlaganje se, doduše, prevodi “simultano”, pa nema gubitka vremena kao kod konsekutivnog prevođenja, ali prevodi se šapćući bez tehničke opreme.