ALPHA TEAM ONE Simultani prevod, Pismeni prevodi,Usmeni prevodi, Overa prevoda

ALPHA TEAM ONE Centar

O nama

U ovom obliku postojimo od 01.01.2007. i svoje životno i radno iskustvo obogatili smo omogućujući pouzdanu komunikaciju između ljudi koji imaju šta da kažu, ali to čine na različitim jezicima.

Prvi osnivač naše agencije, renomirani prevodilac Danica Biba Kraljević, imala je viziju prevodilačke agencije na čijem se čelu i u čijim strukturama nalaze isključivo prevodioci koji su poznati i priznati u međunarodnom prevodilaštvu, a potiču iz naših krajeva. Ta vizija je opstala i posle nje.

Sve ovo je moguće i zahvaljujući prilježnom trudu našeg koordinatora, Danice Đuričić, koja neprestano vodi brigu o tome da se svaki posao obavi na najbolji mogući način, na zadovoljstvo kako klijenata, tako i saradnika.

Suosnivači, Biljana Obradović-Vujnović i Vesna Končar-Nikolić nastavili su sa razvojem agencije na istim principima, trudeći se da još više unaprede kvalitet i pospeše zadovoljstvo pruženim uslugama.

Biljana Obradović Vujnović

Alpha Team One - Biljana Obradovć Vujnović

Diplomirala na Carleton univerzitetu u Otavi, Kanada. Dugogodišnji prevodilac prevodilačke službe saveznih organa. Stipendista Zajedničke prevodilačke službe Evropske unije. Prešla u status slobodnog prevodioca 1996.godine. Akreditovani prevodilac prevodilačkih službi Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Saveta Evrope i Evropskog suda pravde. Suosnivač je Alpha Team One. Član upravnog odbora Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbiije i član Medjunarodnog udruzenja konferencijskih prevodilaca (AIIC)..
CV Biljana Obradović Vujnović

Vesna Končar-Nikolić

Alpha Team One - Vlada Marjanovic

Posle francuskog liseja u Kazablanci i sticanja diplome na četvorogodišnjim studijama Francuskog jezika i književnosti na Beogradskom Univerzitetu, kao i jednogodišnjeg kursa u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca, usledio je petnaestogodišnji rad u svojstvu prevodioca za francuski jezik u vladi Jugoslavije, a zatim i Srbije i CG kao konferencijski prevodilac na najvišem državnom nivou. Od 2003. prelazak u status slobodnog prevodioca, a 2011. ulazak u partnerstvo Alphateam One. Od decembra 2011. g. predsednik Udruženja simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije. Akreditovani prevodilac SE i član Medjunarodnog udruženja konferencijskih prevodilaca (AIIC).
CV Vesna Končar-Nikolić